Etkinlikler

 

*Düzenlenen Sempozyum, Panel ve Festivaller

 

 • Sempozyum: “Uluslararası 21. Yüzyılda Yaratıcı Şehirler ve Endüstriler Sempozyumu”, (İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, YTÜ Rektörlüğü ve YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi işbirliğiyle), 11-12 Kasım 2010, Yer: YTÜ Oditoryumu.

 

 • Sempozyum: “Müzisyen Sağlığı Günleri-I”, (Yıldız Teknik Üniversitesi Uygulama ve Kosal Müzik Araştırma Merkezi ve T. Fizyoterapistler Derneği İstanbul Şubesi işbirliğiyle), 11-12 Mart 2005, Yer: YTÜ Oditoryumu.

 

 • Panel ve konser: “Ekrem Zeki Ün’ü Anma Panel ve Konseri”, (Proje Yürütücüleri: Ayangil, R., Arıca, E., Arat, D., Özkişi, Z., G.,), 29 Kasım 2007, Yer: YTU Oditoryumu.

 

 • Festival: “Genç Arpistler Festivali”, (Proje Yürütücüleri: Ayangil, R., Altınel, İ., M., Özkişi, Z. G.), 26 Mayıs 2008, Yer: YTU Oditoryumu.

 

*Düzenlenen Seminerler

 

 • Dinletili seminer: “Kadın Besteciler - I ”, Özgül Özbilen (ses), Aslıhan Özel (kemençe), Esra Berkman (kanun), 03 Kasım 2006, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: Film Analizi: ‘Kırmızı Keman’, Uğur Kutay, 10 Kasım 2006, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Aksak Tartımlar Üzerine”, Kamil Erdem,  17 Kasım 2006, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: Operanın Doğuşu ve Monteverdi’nin “L’Orfeo” Operası, Aydın Büke, 24 Kasım 2006, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Yerellik Olgusu ve Modern Müzik”, Hasan Uçarsu, 01 Aralık 2006, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: Paul Hindemith ve “Ses İşçiliği” Kuramı, Mehmet Nemutlu, 08 Aralık 2006, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Mozart Etkisi”: Nöropsikomüzik Kapsamında Mozart’ın Müziği ve Zeka İlişkisi, Muzaffer Çorlu, 15 Aralık 2006, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: Müzik Sosyolojisi, Edip Günay, 26 Mayıs 2006, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Leo Sarkisian ile Etnomüzikoloji Çalışmaları Üzerine Söyleşi”, Leo Sarkisian, 17 Ekim 2007, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Barok’tan Klasik’e Konçerto Formunun Gelişimi”, Aydın Büke, 2 Kasım 2007, Yer: VEKOM.   

 

 • Seminer: “Kaynaklar Işığında Fatih Dönemi Sazendegân ve Hanendegân”, Recep Uslu, 9 Kasım 2007, Yer: VEKOM.                                                              

 

 • Seminer: “Saygun; Bir Düşün Adamı” , Gülper Refiğ, 16 Kasım 2007, Yer: VEKOM.                                                              
 • Seminer: “Özkan Manav’la Orkestra Yapıtları Üzerine”, Özkan Manav, 23 Kasım 2007, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Sinema ve Müzik”, Halit Refiğ, 30 Kasım 2007, Yer: VEKOM.                                                        
 • Seminer: “Türk Halk Müziği Solo İcralarının Bilgisayarla Perde Analizi”, Kemal Karaosmanoğlu, 07 Aralık 2007, Yer: VEKOM.                                                   

 

 • Seminer: “Dramatik Yapı ve Müzik”, Uğur Kutay, 14 Aralık 2007, Yer: VEKOM.    

 

 • Masterclass: Viyola, Keman ve Oda Müziği: Nancy Usher (California Institute of the Arts), 26 Mart 2007, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer ve ATÖLYE: “Sources of Otoman Art Music”, Prof. Ralph Jager (Universität Münster und der Hochschule für Musik “Franz Liszt” - Weimar) ve Öğrencileri, 19 Mart 2007, Yer: YTU Hünkâr Salonu, Rektörlük Binası.

 

 • Seminer: “Çağdaş Müzikte Yeni Bir Yerellik Perspektifi: Değişmeyen Malzeme, Değişen Tavırlar”, Mehmet Nemutlu, 22 Şubat 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “17. Yüzyıl Osmanlı Müziği Repertuarında Otantik Yorum: Kantemir Edvarı'nın Yorum Üzerine Bize Anlattıkları”, Şehvar Beşiroğlu, 29 Şubat 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Modern Müzik Yaratısında Alıntının Müziko-Kültürel Anlamları”, Hasan Uçarsu, 07 Mart 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Özkan Manav’ la Piyano ve Oda Müziği Yapıtları Üzerine”, Özkan Manav, 14 Mart 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Cumhuriyet Operası”, Hayati Asılyazıcı, 28 Mart 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “İngiliz - İskoç Baladları”, Ayhan Doğanç, 04 Nisan 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Resimde Müzik”, Balkan Naci İslimyeli, 11 Nisan 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Şan Semineri”, Remziye Alper, 18 Nisan 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “İnteraktivite ve Ses”, Evren Yantaç, 25 Nisan 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Evrim Demirel’in Müziğinde ‘Postmodern’ Öğeler”, Evrim Demirel, 09 Mayıs 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Tanburi Cemil Bey’in Kemençe İcrası ve Tavır Özellikleri”, Aslıhan Eruzun Özel, 07 Kasım 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Yahya Kemal ve Bestelenmiş Şiirleri”, Özgül Özbilen, 14 Kasım 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Osmanlı Resim Tarihi’nde Pera'nın Yeri”, Seza Sinanlar, 21 Kasım 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Gershwin Prelüdler”, Ceylan Ünal, 28 Kasım 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Sanat ve Eleştiri”, Murat Belge, 05 Aralık 2008, Yer: YTÜ ODİTORYUMU

 

 • Seminer: “1997–2002 Yılları Arasındaki Eserleri”, Koray Sazlı, 19 Aralık 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Çağdaş Müzikte Konuşma – Şarkı Söyleme Ekseninde Bir Ara Durum: Sprechstimme ve Metin – Müzik İlişkisine Dair Notlar”, Mehmet Nemutlu, 06 Mart 2009, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Hasan Uçarsu'nun Son Dönem Eserleri”, Hasan Uçarsu, 13 Mart 2009, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Çağdaş Müzikte ‘Arp’ın Yeri”, pek Mine Altınel, 20 Mart 2009, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Operada Metinlerarasılık”, Eser Tiryaki, 27 Mart 2009, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Reiko Yamada ve Bestecilik Teknikleri”, Reiko Yamada, 30 Mart 2009, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Ligeti'nin Piyano Etütleri ve Sahra-Altı Afrika Müziği”, Özkan Manav, 03 Nisan 2009, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Kültürel Perspektifte Doğu Kiliselerinin ve Toplumlarının Tarihsel Gelişimi”, Ümit Sakman, 10 Nisan 2009, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: "Spektral Müzikte Zamansallık", Ahmet Altınel ve Kıvılcım Yıldız Şenürkmez 17 Nisan 2009, Yer: VEKOM.

 

 • Panel: “Akdeniz : Türk Müziği, Etkileri ve Etkileşimleri”, Brahim El Mazned, Prof. Ruhi Ayangil, Prof. Şefika Şehvar Beşiroğlu, Patrick Labesse, Kenan Öztürk, Prof. Sami Sadak (VEKOM-Fransız Kültür Merkezi İşbirliği ile), 04 Mayıs 2009, Yer: YTÜ Yıldız Kampusu A Blok Konferans Salonu.

 

 • Seminer: “Negro Spirituals”, Ayhan Doğanç, 15 Mayıs 2009, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Cultural and Geographic Backgrounds: Europe and Turkey ve The Familiar Foreign: Adoption and Assimilation of Turkish Music in Germany”, Ralf Martin Jaeger, 26 Mayıs 2009, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Türk Makam Müziği İçin Ses Sistemi Arayışları: Kuramdan Uygulamaya”, M. Kemal Karaosmanoğlu, 05 Haziran 2009, Yer: YTÜ Yıldız Kampusu C Blok Konferans Salonu

 

 • Seminer: “Türk Musikisinde Icraya Dayalı Nazariyat Modeli Bina Edilmesi”, Can Akkoç, 23 Haziran 2009, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Opera’da Gerçekçilik ve Gerçekçi Operalar”, Ümit Sakman, 06 Kasım 2009, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Adorno ve Yeni Müzik”, Besim Dellaloğlu, 13 Kasım 2009, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “İnsanlar Neden/Nasıl Şarkı Söylerler: İnsan Sesinin Kültürel Boyutları”, Hasan Uçarsu, 20 Kasım 2009, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Ses ve Konuşma Üzerine”, Şebnem Ünal, 04 Aralık 2009, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Antik Ortadoğu Müzik Teorisi”, Tolga Zafer Özdemir, 11 Aralık 2009 Cuma, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Piyano Çalmaya Davet”, Ali Darmar, 06 Ocak 2010, Yer: VEKOM.

 

 • Seminer: “Çağdaş İsveç Müziğinden Örnekler”, Mehmet Nemutlu, 05 Mart 2010 Cuma, Saat 14:00, VEKOM.

 

 • Seminer: “Chopin ve Günümüzde Unutulmuş Çağdaşları”, Aydın Büke, 12 Mart 2010 Cuma, Saat 14:00, VEKOM.

 

 • Seminer: “Theremin: Unutulmuş Devrim”, Cihan Gülbudak, 16 Mart 2010 Salı, Saat 14:00, VEKOM.

 

 • Seminer: “Ehl-i Hak Tanburunun Kutsallığı ve Bağlamayla İlişkisi”, Ulaş Özdemir
 • 19 Mart 2010 Cuma, Saat 14:00, VEKOM.

 

 • Seminer: “77'liler: Mahir Cetiz, Evrim Demirel, Zeynep Gedizlioğlu, Berkant Gençkal, Orhun Orhon, Turgut Pöğün”, Özkan Manav, 26 Mart 2010 Cuma, Saat 14:00, VEKOM.

 

 • Seminer: “Son Dönem Yapıtları”, Deniz Arat, 02 Nisan 2010 Cuma, Saat: 14.00, VEKOM.

 

 • Seminer: “Müzikte Yerellik ve Postmodernizm”, Mehmet Ali Uzunselvi, 09 Nisan 2010 Cuma, Saat: 14.00, VEKOM.

 

 • Seminer: “20. Yüzyıl Müziğinde İki Kırılma Noktası: Debussy Bağlamı ve II. Viyana Okulu”, Emre Dündar, 16 Nisan 2010, Cuma, Saat: 14.00, VEKOM.

 

 • Seminer: “Metinler ve Alıntılar Bağlamında Symphony of Dialogue”, Evrim Demirel, 07 Mayıs 2010, Cuma, Saat: 14.00, VEKOM.

 

 • Seminer: "Eastern Modality Comparing The Turkish Makam System with Indian Ragas, Persian Dastgah and Byzantine Echos" , Markos Skoulios, 11 Mayıs 2010, Salı, Saat 13.00, VEKOM.

 

 • Seminer: “Resmin Kadın Yüzü: Artemisia Gentileschi”, Seza Sinanlar , 14 Mayıs 2010, Cuma, Saat 14.00, VEKOM.

 

 

*Düzenlenen Konserler ve Atölyeler

 

 • Konser: Cihat Aşkın (keman), Gülden Teztel (piyano), “Vedat Kosal’ı Anma Gecesi ve Konseri”, , 03 Haziran 2005, Yer: YTÜ Oditoryumu.

 

 • Konser: Esra Berkman, “Kanun Konseri”, 12 Ocak 2005, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: Ceylan Ünal, Jerfi Aji, “Piano Duo-I”, 10 Mayıs 2005, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: Valesyan, A., Saboyan, G., “Kanun-Duduk Ermeni Müziği” açıklamalı konser, , 28 Nisan 2005, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: Ceylan Ünal, Sook, H., “Piano Duo-II”, 24 Mayıs 2005, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: Oytun Eren, “Piano Konseri ve Söyleşi”, 14 Nisan 2005.  Yer: VEKOM.

 

 • Konser: Terane Abbaszade, Arif Azertük “Piyano-Tar” Konseri, 02 Kasım 2006, Yer: YTÜ Oditoryumu.

 

 • Konser: Ezgi Özbey (Şan), Özcan Sönmez (Piyano), Arzu Gök (Viyolonsel), 23 Kasım 2006, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: Arp Resitali: Meriç Dönük, 08 Mart 2006, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: Ahmet Ortaçdağ & Piyanist: Kyungmin Paik, 21 Nisan 2006, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: Piyano Dinletisi: Ceylan Ünal, 01 Mayıs 2006, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: Şan Dinletisi: Ezgi Özbey, 02 Mayıs 2006, Yer: VEKOM.

 

 • Konser Flüt Dinletisi: Ayşe Kahyaoğlu & Turgay Özdemir, 10 Nisan 2006, Pazartesi;, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: Piyano Dinletisi: Güray BAŞOL, 10 Nisan 2006, Pazartesi, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: Başak Solmaz, 22 Mayıs 2006, Pazartesi, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: Caz Gitar Dinletisi: Berkant Çelen & Yurdal Çağlar, 23 Mayıs 2006, Pazartesi, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: Piyano Dinletisi: Hande Tarlan & Orçun Orçunsel , 29 Mayıs 2006, Pazartesi, Yer: VEKOM.

 

 • Atölye: Keman: Selim Giray, 31 Mayıs 2006-01 Haziran 2006, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: “Vedat Kosal’ı Anma Konseri: Orçun Orçunsel”, 03 Haziran 2006, Yer: YTÜ Oditoryumu.

 

 • Konser: Duende Quartet Caz Konseri, (Amerikan Konsolosluğu-VEKOM İşbirliği ile), 9 Şubat 2007, Yer: Oditoryum.

 

 • Atölye: Duende Quartet, 9 Şubat 2007, Yer: YTÜ Oditoryumu.

 

 • Konser: Holger Mantey (piyano), (VEKOM, STF MSSB, Ankara Goethe Enstitüsü, Avrupa Birliği İşbirliği ile), 26 Mart 2007, Oditoryum.

 

 • Konser:  Elgün Guliyev (ses), Terane Abbaszade (piyano), 6 Aralık 2007, Yer: VEKOM.

 

 • Atölye: Oytun Eren (piyano), 28 Aralık 2007, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: “Vedat Kosal’ı Anma Konseri: Arın Karamürsel”, 03 Haziran 2007, Yer: YTÜ Oditoryumu.

 

 • Konser: “İngiliz Rönesans ve İspanyol Halk Şarkıları”, Şebnem Ünal (ses), Alkan Akıncı (gitar), 13 Şubat 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: Arzu Gök (çello), Zeynep Poyraz (piyano), 14 Şubat 2008, Yer: YTÜ Oditoryumu.

 

 • Konser: Güray Başol (piyano), 26 Şubat 2008, Yer: YTÜ Oditoryumu.

 

 • Konser:  “Şebnem Ünal Şan Sınıfı Konseri”, 28 Şubat 2008, Yer: YTÜ Oditoryumu.

 

 • Konser: “Fagot Konseri”, Cenk Aktalay, Asena Güvel, Beril Ünver, Ali Duman, 19 Mart 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: Orçun Orçunsel (piyano), 27 Mart 2008, Yer: YTÜ Oditoryumu.

 

 • Konser:  Gülen Ege (keman), Beril Tutkun (keman), 08 Mayıs 2008, Yer: YTÜ Oditoryumu.

 

 • Konser: Esra Berkman (kanun), 29 Mayıs 2008, Yer: YTÜ Oditoryumu.

 

 • Konser: “Vedat Kosal’ı Anma Konseri: Emre Elivar”, 03 Haziran 2008, Yer: YTÜ Oditoryumu.

 

 • Atölye: “Pt. Shankar Bhattacharya ile Klasik Hint Müziği Üzerine”, Pt. Shankar Bhattacharya, 08 Ekim 2008, Yer: YTÜ Hünkâr Dairesi, Rektörlük Binası

 

 • Atölye: Zeynep Üçbaşaran (Piyano), 06 Kasım 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: “Zeynep Üçbaşaran & Sergio Gallo Dört El Piyano Resitali”, 06 Kasım 2008, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: Ensemble Phoenix Basel Konseri, 18 Kasım 2008, Yer: YTÜ Oditoryumu

 

 • Atölye: Reiko Yamada Bestecilik Atölyesi, 31 Mart 2009, Yer: VEKOM.

 

 • Konser: Güray Başol (piyano), 16 Nisan 2009, Yer: YTÜ Oditoryumu

 

 • Konser: Ceylan Ünal (piyano), 21 Mayıs 2009, Yer: VEKOM.

 

 • Vekom. - KONSER: “Vedat Kosal’ı Anma Konseri: Seda Subaşı, Deniz Yücel, Hakkı Öztürk, Engin Titiz ve Seher Tanrıyar”, 03 Haziran 2009, Yer: YTÜ Oditoryumu

 

 • Atölye: Guiomar Narvaez (piyano), 09 Ekim 2009, Yer: YTÜ VEKOM.

 

 • Konser: Guiomar Narvaez (piyano), 09 Ekim 2009, Yer: YTÜ VEKOM.

 

 • Atölye: Sumru Kumru Pensel “Flüt Atölyesi”, 26-27 Ekim 2009, Saat: 11.00-14.30, YTÜ VEKOM.

 

 • Konser: Med-Jazz (Mediterranean Jazz), (VEKOM-Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile), 03-04-05 Kasım 2009, Saat: 20.00, YTÜ Oditoryumu.

 

 • Konser: Rodos Çoksesli Korosu, 16 Kasım 2009, Saat: 20.00, YTÜ Oditoryumu.

 

 • Açıklamalı konser: “Şiir ve Müzikte Romantizm”, Şebnem Ünal ve Öğrencileri, 07 Nisan 2010, Saat: 12.00 – 13.00, YTÜ VEKOM.

 

 • Atölye: “Nvart Andreassian ile Oda Müziği Atölyesi”, 19-21 Nisan 2010, YTÜ VEKOM.

 

 • Atölye: Mark Alban Lotz “Flüt Atölyesi”, 03 Mayıs 2010, Saat: 11.00 – 14.00, YTÜ VEKOM.

 

 • Konser: Barış Karabulut (keman), Önder Cebeci (piyano), 05 Mayıs 2010, Saat: 13.00, YTÜ VEKOM.

 

 • Konser: “Vedat Kosal’ı Anma Konseri”, Otilya Maria İpek (Soprano),  Pınar Temizel Çulha (Soprano), Yeliz Çelikkol (Mezzo-soprano), Niyazi Ölmez (Bariton), Ali Ercüment Özinanç (  Bas), Aydın Karlıbel (Piyano), 03 Haziran 2010, YTÜ Oditoryumu.

 

 

*Düzenlenen Diğer Etkinlikler

 

 • “YTÜ Vedat Kosal’ı Anma Gecesi ve Konseri” etkinliği kapsamında Yıldız Bahçe’de düzenlenen protokol, 03 Haziran 2005.

 

 • “YTÜ Vedat Kosal’ı Anma Gecesi ve Konseri” etkinliği kapsamında YTÜ Halkla İlişkiler Birimi ortaklığıyla hazırlanan “Vedat Kosal Anı Filmi”, 03 Haziran 2005.

 

 • “YTÜ Vedat Kosal’ı Anma Gecesi ve Konseri” etkinliği kapsamında Yıldız Bahçe’de düzenlenen protokol, 03 Haziran 2006.

 

 • “YTÜ Vedat Kosal’ı Anma Gecesi ve Konseri” etkinliği kapsamında YTÜ’de düzenlenen protokol, 03 Haziran 2007.

 

 • “YTÜ Vedat Kosal’ı Anma Gecesi ve Konseri” etkinliği kapsamında YTÜ’de düzenlenen protokol, 03 Haziran 2008.

 

 • “YTÜ Vedat Kosal’ı Anma Gecesi ve Konseri” etkinliği kapsamında YTÜ’de düzenlenen protokol, 03 Haziran 2009.

 

 • “YTÜ Vedat Kosal’ı Anma Gecesi ve Konseri” etkinliği kapsamında YTÜ’de düzenlenen protokol, 03 Haziran 2010.