Bağışçılarımız

 

·         Vedat Kosal Vârisi Bayan Renin Kosal tarafından merkeze bağışlananlar: Vedat Kosal'a ait Steinway ve Liehr marka iki adet konser piyanosu ile Kosal'ın nota ve kitap kolleksiyonunu ve bazı kişisel eşyalarını bu merkez için bağışlamıştır. Vedat Kosal'a ait Steinway ve Liehr marka iki adet konser piyanosu, kitaplar, nota ve plak kolleksiyonu, Dual marka pikap ile bazı şahsî eşyaları;

·         Lâika Karabey vârisi Bayan Filiz Ofluoğlu tarafından merkeze bağışlananlar: Lâika Karabey'e ait "Musikî Mecmuası Kolleksiyonu (1948-1962)" ile bir adet Onnik yapımı antika zenne tanbûru ve Hüseyin Sadettin Arel'e ait Manol yapımı antika udu;

·         Prof. Dr. Halil Nadaroğlu vârisi Bayan Naciye Nadaroğlu tarafından merkeze bağışlananlar: Taş plak Kolleksiyonu, ses bandı ve Darülelhân nota kolleksiyonu ile Grundig marka müzik dolabı;

·         Mustafa Safvet Atabinen vârisi Bayan Şermin Sirel tarafından merkeze bağışlananlar:  71 adet matbuu nota.

·         Ayhan Doganç tarafından merkeze bağışlananlar: Folklor konulu yayınlar.