VEDAT KOSAL

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan merkezin amacı, bünyesinde Vedat Kosal’ın anısının yaşatılması, O’nun gerek piyano icracılığının, gerekse müzik araştırmacılığı alanındaki entelektüel çaba ve çalışmalarının gelecek nesillere bir örnek oluşturmasını sağlamanın yanısıra; müzik bilim ve sanatının bütün tür ve dalları ile çalışma alanlarını kapsayacak şekilde araştırma, geliştirme, uygulama çalışmaları gerçekleştirmek; bu alanda üniversitede mevcut bilgi ve deneyimlerle ülkenin bilimsel, sanatsal ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak; yine bu alanda üniversiteye kaynak yaratmak, ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik bilgi ve hizmet üretmek, müzik eğitim-öğretimine katkıda bulunmaktır.